Živý prenos zo solárneho systému na rodinnom dome…

Živé sledovanie prípravy TÚV prostredníctvom solárnych panelov do rodinného domu a prevádzok v ňom. Nami namontovaný solárny systém je rozdelený na dve polia.

Na dve polia preto, lebo strecha tohto domu neumožňuje namontovať desať kolektorov na jednu stranu kvôli rozmerom a orientácii strechy. A tak sme „solár“ rozdelili na dve polia po päť kolektorov.

Dáta pochadzajú z rodinného domu v Žiari nad Hronom a sú aktualizované každých 30 sekúnd.