Aktuality

THERMO|SOLAR kritizuje rezignaci MH na obnovení dotací na OZE

Je smutné, že PRO OBYVATELSTVO SE PENÍZE NA PODPORU OZE nenajdou

Prohlášení ministra hospodářství Tomáše Malatinského, že nevidí prostor pro vrácení se k dotacím na sluneční kolektory pro obyvatelstvo, považuje největší slovenský výrobce slunečních kolektorů THERMO | SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, za
read more

Rast kapacít obnoviteľných zdrojov energie zráža ceny elektriny

Kým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), na Slovensku k nim narastá odpor. Oprávneným dôvodom výhrad bolo zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však
read more

THERMO|SOLAR kritizuje rezignáciu MH na obnovenie dotácií na OZE

Je smutné, že pre obyvateľstvo sa peniaze na podporu OZE nenájdu Vyhlásenie ministra hospodárstva Tomáša Malatinského, že nevidí priestor pre vrátenie sa k dotáciám na slnečné kolektory pre obyvateľstvo, považuje najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, za veľmi zlú
read more

Kúpu slnečných kolektorov už štát zrejme nepodporí

O dotácie bol zo strany domácností veľký záujem, do konca roka 2011 štát celkovo prispel sumou 6,5 milióna eur. BRATISLAVA. Štát už zrejme nepodporí domácnosti pri kúpe slnečných kolektorov, či kotlov na biomasu. Minister hospodárstva Tomáš Malatinský už nevidí priestor na vrátenie sa k týmto dotáciám. V
read more

Růst kapacit obnovitelných zdrojů energie sráží ceny elektřiny

Zatímco ve vyspělých zemích EU roste podpora Obnovitelných zdrojů energie (OZE), na Slovensku k nim narůstá odpor. Oprávněným důvodem výhrad bylo zneužití informací o připravovaném poklesu výkupních cen elektřiny, které se odrazilo v několika podvodech vybraných podnikatelů při spouštění fotovoltaických elektráren. Důsledkem negativní kampaně však
read more

Solárne kolektory a zásobníky tepla

Svetová spotreba energie sa denne zvyšuje a z tohoto dôvodu je nevyhnutné hľadať nové možnosti nahradenia fosílnych palív palivami, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z možností je využitie slnečného žiarenia. Slnečné žiarenie možno zachytiť pomocou slnečných kolektorov a ďalej využiť na prípravu teplej vody
read more

Európske solárne dni tradične podporuje aj THERMO|SOLAR Žiar

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, je tradičným organizačným partnerom Európskych solárnych dní, počas ktorých subjekty zapojené do kampane zvyšujú povedomie o využití solárnej energie. V tomto roku pripravil THERMO|SOLAR exkurzie pre žiakov, odborný seminár a prezentačnú akciu
read more

Efektívna spolupráca tepelného čerpadla a slnečných kolektorov

Obnoviteľné zdroje si nemusia nevyhnutne konkurovať!

Aj v tomto prípade platí, že najlepšie veci a riešenia sú jednoduché a takmer "všeobecne známe". Iba sa treba na vec pozrieť zo správneho uhla a zvoliť správne komponenty. V prípade kompaktných jednotiek tepelného čerpadla Duo so solárnou podporou sa
read more

Švédske solárne mesto Malmö alebo dobré príklady priťahujú

Záujem o solárnu energiu v severských krajinách, predovšetkým vo Švédsku stále rastie. Okrem ekonomických dôvodov je to hlavne silné environmentálne povedomie obyvateľov tejto severskej krajiny získané tradičnou výchovou, edukačným systémom a životným štýlom. Spoluzodpovednosť za osud planéty, pochopenie negatívnych vplyvov zmeny klímy a emisií skleníkových plynov
read more

THERMO|SOLAR oceňuje snahu o obnovenie dotácií na OZE, ale varuje pred sľubmi

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom oceňuje, že Ministerstvo hospodárstva SR chce v rozpočte na rok 2014 nárokovať prostriedky na obnovenie dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu. THERMO|SOLAR však upozorňuje nato, že podobné
read more