Podpora v SR

Mnoho ľudí sa zaujíma o najnovšie legislativne podmienky, či podporu štátu pri financovaní solárnych systémov.

Hoci sa naša spoločnosť snaží všetky potrebne informáciu publikovať na našich stránkach, na nižšie uvedených kontaktných adresách a telefónnych číslach si môžete overiť aktuálnu situáciu, či získať najnovšie informácie i výhľady do budúcnosti ohľadom podpory štátu:

Región Adresa Kontaktné osoby Telefónne číslo
Bratislava Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Jan Rousek
Ivana Ďuricová
0917 250000
Trenčín Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
Anton Čelinský
Dušana Helešová
0917 249000
Banská Bystrica Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
Roman Uhrina
Renáta Rutšeková
0917 248000
Košice Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
041 94 Košice
Mária Šalamonová
Jozef Skonc
0917 247000
E-mail: office@siea.gov.sk