TS10 trubicový

Solárny vákuový termický kolektor typu „Heat Pipe“ s obmedzovačom teploty na vákuových trubiciach je určený pre solárne systémy.

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe so sklonom minimálne 15°. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Vývody kolektora sú z Cu rúrky Ø22mm a spájajú sa šróbením zovieracím (22) s kovovými krúžkami. Kolektory sa k stavbe inštalujú pomocou originálnych konštrukcií, vrátane frém (treba objednať zvlášť) na rovnú alebo šikmú podložku.

Konštrukcia: Zberač kolektora z Al zliatiny, ktorej povrch je upravený anodickou oxidáciou. Vo vnútri zberača je medený výmenník, ktorý je izolovaný minerálnou vlnou. Tesniace prvky sú z EPDM.

Vákuové trubice v počte 10ks s medeným absorbérom, so selektívnou vrstvou typu TiNOx a s medenou rúrkou ukončenou kondenzérom. Spodná lišta z Al zliatiny s plastovými úchytkami na vákuové trubice v počte 10ks.

Technické údaje kolektora TS10
Spojovacie rozmery pre 1 kolektor (š x d) 880 x 2294 mm
Objem kvapaliny v zberači 0,55 l
Váha kolektora 29,6 kg
Hrubá plocha 1,945 m2
Absorbčná plocha 0,915 m2
Nominálny výstup Wpeak (1000W/m2) 704 W
Absorbčná vrstva TiNOx
Max. prevádzkový tlak 0,6 MPa
Stagnačná teplota – obmedzená 169,5°C
Pripojovacie vývody Cu ø22
Doporučený prietok 30 – 120 l/hod
Minimálny sklon kolektora 15°
Materiál krytu Hliníková zliatina
Izolácia Minerálna vlna, 50 mm
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok
Optická účinnosť 77 %