TS111

Plochý rámový kolektor určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe, kolektory sú spájané paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Konštrukcia: Základ kolektora tvorí rámová skriňa z lisovaných hliníkových profilov, zadná stena je krytá hliníkovým plechom. Predná strana je chránená bezpečnostným solárnym sklom pomocou zasklievacích líšt z hliníkových eloxovaných profilov.

Absorbér: Skladá sa z tvarovaného hliníkového plechu so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie).

Technické údaje kolektora TS111
Pôdorysná plocha 2,51 m2
Absorpčná plocha 2,24 m2
Spojovací rozmer 1300 mm
Hmotnosť 51,9 kg
Kvapalinový obsah 1,63 l
Maximálny pretlak
teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Odporúčaný prietok
teplonosnej kvapaliny
30-100 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody s prievlečnou maticou
Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora rámová, lepená z lisovaných Al profilov
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 13 %(ALOx)
Optická účinnosť 84 %
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C)   170,5°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok


Možné varianty:

TS 111 – s prievlečnou maticou