TS310

Štandardný vertikálny kolektor so zníženými tepelnými stratami a s vyšším energetickým ziskom oproti TS300.

Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom.
Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Dodáva sa s prírubovými mosadznými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm.

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a pod. Selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), štandardné bezpečnostné solárne sklo.

Tvar vnútorného potrubia: meander

Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263).

Upozornenie: Väčšia hĺbka vane kolektora TS 310 vyžaduje použitie nosných konštrukcií s označením: „pre TS 310“.

Konštrukcia: Hlbšia kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie).

Technické údaje kolektora TS310
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,78 m2
Apertúrna plocha 1,78 m2
Spojovací rozmer 1 040 mm
Hmotnosť 39 kg
Kvapalinový obsah 1,57 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové ø26 mm
Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva Eta plus (BlueTec modrý)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 5 %
Optická účinnosť 81 %
Odporúčaná prac. teplota pod 120°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) 190°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.