TS350

Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy.

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18×0,8 mm (pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou).

Štandardný vertikálny kolektor s nízkym hydraulickým odporom.

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a samoťažné systémy. Selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.

Tvar vnútorného potrubia: lýra

Vývody: prírubové s prievlečnými maticami (použiť Montážny súbor S4134 alebo S4305).

Dve prevedenia: TS 350 – bez senzorového puzdra, TS 350 – so senzorovým puzdrom

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína medené rúrky v lýrovom usporiadaní.

Technické údaje kolektora TS310
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,708 m2
Apertúrna plocha 1,78 m2
Spojovací rozmer 1040 mm
Hmotnosť 36,8 kg
Kvapalinový obsah 1,70 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 50-200 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové ø26 mm alebo Cu rúrky ø18×0,8 mm alebo prírubové s prievlečnou maticou
Púzdro teplotného senzora TS 350: púzdro pre senzor ø6 mm
*TS 350: bez púzdra pre senzor
Krycie sklo solárne bezpečnostné,
hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho
Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 13 % ALOx
Optická účinnosť 80,2 %
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) 175,6°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok


Typy:

TS350 – s prevlečnou maticou