TS400 vákuový

Plochý vákuový kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom.

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými mosadznými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému a vákuovému okruhu rýchlospojkami ø40 mm. Plochý vákuový kolektor, určený pre špeciálne aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vyššia výstupná teplota teplonosného média a vyšší energetický zisk počas chladných mesiacov roka (interiérové bazény, priemyselné aplikácie, solárne chladenie, stanice na odsoľovanie morskej vody a pod.).

Tvar vnútorného potrubia: meander

Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4260 alebo S4262).

TS400 – selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.

TS400H – selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), bezpečnostné solárne sklo s vysokou solárnou transmisivitou

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky. Zvyškový plyn (vzduch) v kolektoroch je možné nahradiť kryptónom.

Technické údaje kolektora TS400
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,70 m2
Apertúrna plocha 1,84 m2
Spojovací rozmer 1040 mm
Hmotnosť 45,3 kg
Kvapalinový obsah 1,60 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové ø40 mm
Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia vákuum (100 Pa)
Selektívna konverzná vrstva TS400: ALOx (čierny
TS400H: Eta plus (BlueTec) (modrý)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 13 % ALOx
5 % Eta plus (BlueTec)
Optická účinnosť 81 %
Odporúčaná prac. teplota nad 100°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) 224°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok


Možné varianty:

TS 400 – s prírubovými vývodmi
TS 400H – s prírubovými vývodmi a absorbérom modrého odtieňa