TS510 / TS510H

Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom so zväčšenou pôdorysnou plochou (oproti TS300, TS310) a zníženými tepelnými stratami (oproti TS500).

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade.

Štandardný vertikálny kolektor s absorpčnou plochou 2,26 m2 so zníženými tepelnými stratami a s vyšším energetickým ziskom oproti TS500.

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a pod.

Tvar vnútorného potrubia: meander

Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263).

TS510 – selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.

TS510H – selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), štandardné bezpečnostné solárne sklo.

Upozornenie: Väčšia hĺbka vane kolektora TS510 a TS510H vyžaduje použitie nosných konštrukcií s označením „pre TS 510“.

Dodáva sa s prírubovými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm.

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky.

 

Technické údaje kolektora TS510
Pôdorysná plocha 2,53 m2
Absorpčná plocha 2,26 m2
Spojovací rozmer 1290 mm
Hmotnosť 44,6 kg
Kvapalinový obsah 1,72 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové ø26 mm
Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva TS510: ALOx (čierny)TS510H: Eta plus (modrý)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 13 % ALOx
5 % Eta plus
Optická účinnosť 81 %
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C)   170°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok


Typy:

TS510 – s prírubovými vývodmi
TS510H – s prírubovými vývodmi a absorbérom modrého odtieň