TS 300 / 300 H

Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom.
Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými mosadznými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm.

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a pod.

Tvar vnútorného potrubia: meander

Slnečný kolektor TS300 – selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné
bezpečnostné solárne sklo. Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263) alebo z Cu rúrky ø18×0,8 mm (použiť Spájkovací montážny súbor S4020).

Slnečný kolektor TS300H – selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), štandardné bezpečnostné solárne sklo. Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263).

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky.

TS 300 / 300 H
normal
Technické údaje kolektora TS300
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.78 m2
Skladobný rozmer 1 040 x 2 040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody - rúrkové, ø18 mm
- prírubové, ø26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 36,5 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 – 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu,
výška vane 70 mm
Energetický zisk* 700 – 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.

 

Možné varianty:
TS 300 – s prírubovými vývodmi
TS 300 – s vývodmi z Cu rúrky
TS 300H – s prírubovými vývodmi a absorbérom modrého odtieňa