TS 330 / M

Nový typ horizontálneho kolektora, ktorý sa od svojho predchodcu (TS330) líši najmä vnútorným usporiadaním medených rúrok – meandrom.

Plochý kolektor je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 5 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú sa k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18×0,8 mm (pripájajú sa k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú sa k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou).

Štandardný kolektor určený na horizontálnu montáž (na fasády budov, balkóny, rovné strechy vysokých budov a pod.).

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie.

Selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.

Tvar vnútorného potrubia: meander

Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263) alebo z Cu rúrky ø18×0,8 mm (použiť Spájkovací montážny súbor S4020).

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie).

TS 330 / M
normal
Technické údaje kolektora TS330/M
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,78 m2
Apertúrna plocha 1,78 m2
Spojovací rozmer 2040 mm
Hmotnosť 36,5 kg
Kvapalinový obsah 1,50 l
Maximálny pretlak
teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové ø26 mm alebo Cu rúrky ø18×0,8 mm alebo prírubové s prievlečnou maticou
Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 13 %
Optická účinnosť 81 %
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) 189°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.


Možné varianty:

TS 330/M – s prírubovými vývodmi
TS 330/M - s vývodmi z Cu rúrky
TS 330/M – s prírubovými vývodmi a prievlečnou maticou