TS 500 / 500 H

Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom so zväčšenou pôdorysnou plochou (oproti TS300, TS310).

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm.

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie).

Absorpčná plocha: 2,26 m2.

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a pod.

Tvar vnútorného potrubia: meander

Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263).

TS 500 – selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.

TS 500H – selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), štandardné bezpečnostné solárne sklo.

normal
Technické údaje kolektora TS500
Pôdorysná plocha 2,53 m2
Absorpčná plocha 2,26 m2
Spojovací rozmer 1290 mm
Hmotnosť 44,6 kg
Kvapalinový obsah 1,72 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové ø26 mm
Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva TS 500: ALOx (čierny)
TS 500H: Eta plus (modrý)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95 %
Tepelná emisivita e82°C 13 %ALOx, 5% Eta plus
Optická účinnosť 81 %
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) 170°C
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok


Možné varianty:

TS 500 – s prírubovými vývodmi
TS 500H – s prírubovými vývodmi a absorbérom modrého odtieňa