Žiadosť o poukážku

Prevzaté z http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/

Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný z tejto stránky. Skôr ako začnete žiadosť vypĺňať oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti. Na stránke nájdete aj podrobný návod, ako podporu získať v časti 10 krokov k podpore.

 

AKO VYPLNIŤ ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU

Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné uviesť všetky požadované náležitosti.
1. Registrácia miesta inštalácie
Uviesť musíte tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti.

2. Technická špecifikácia zariadenia
Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobného typu, výrobcu sa uvádza aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa s uskladňovaním vyrobenej elektriny pri inštalácii počíta. Na základe vložených údajov informačný systém automaticky preráta maximálnu výšku poukážky.

3. Kontaktné údaje
V tejto časti uvádzajte kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, na ktorú príde správa, prostredníctvom ktorej budete môcť potvrdiť záujem o poukážku.

4. Výzva na potvrdenie záujmu
Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe najneskôr do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak ste uvedený odkaz v e-mailovej správe potvrdíte, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní.

5. Potvrdenie záujmu
Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého bude v krátkom čase poukážka so zmluvou vytlačená, podpísaná a odoslaná v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti. Preto odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať.

6. Správa o zaslaní poukážky
V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budete do 24 hodín od potvrdenia záujmu o vydanie poukážky e-mailom informovaní, že vám bude zaslaná poukážka spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Tu môžete požiadať o vydanie poukážky