TS 350

Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy.

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18×0,8 mm (pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou).

Štandardný vertikálny kolektor s nízkym hydraulickým odporom.

Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a samoťažné systémy. Selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.

Tvar vnútorného potrubia: lýra

Vývody: prírubové s prievlečnými maticami (použiť Montážny súbor S4134 alebo S4305).

Dve prevedenia: TS 350 – bez senzorového puzdra, TS 350 – so senzorovým puzdrom

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína medené rúrky v lýrovom usporiadaní.

TS 350
normal
Plochý termický kolektor TS350
Rozmer 2 009 x 1 040 x 75 mm
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,78 m2
Apertúrna plocha 1,78 m2
Spájací rozmer 1 040 mm
Hmotnosť 36,8 kg
Kvapalinový obsah 1,70 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 50-200 l/h na jeden kolektor
Pripájacie vývody prírubové s prevlečnou maticou
Puzdro teplotného senzora • pre senzor ø6 mm
• bez senzorového púzdra
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna, hrúbka 40 mm
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95%
Tepelná emisivita e82°C 13% ALOx
Optická účinnosť 80%
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota, (1000 W/m2, 30°C) 175,6°C
Max. výkon kolektora (1000 W/m2) 1 426 W


Typy:

TS350 – s prevlečnou maticou